KEO SỮA VALOTEK

Chất kết dính gốc nước (còn gọi là keo phân tán) là chất kết dính bao gồm một chất kết dính hữu cơ được phân tán mịn trong nước. VALONA chuyên cung cấp các loại chất kết dính gốc nước dựa trên các polyme khác nhau (ví dụ: PVAc, EVA, PUD) cho nhiều lĩnh vực ứng dụng như: cán màng, bồi giấy, dán hộp giấy, ghép gỗ, dán vải cotton, vải nylon, vải polyester, vải chống tơ tằm, sợi và sợi nền và keo dán thảm, ...